Vzpostavljena Porabska zakladnica vrednot

Vzpostavljena Porabska zakladnica vrednot

Šest naselij se je združilo, in ob aktivnem sodelovanju predstavnikov lokalnih narodnostnih organizacij, v četrtek vzpostavilo zakladnico vrednot, ki zajema vse samouprave porabskih naselij. Da bi posamezna zakladnica vrednot dosegala svoj namen ter kulturno in turistično prepoznavnost, je nujno, da se v njo zajamejo vse kakovostne vrednote lokalnega pomena. Glede na to, da so za območje značilna drobna naselja, in v vsaki od teh vasi najdemo kakovostne in posebne lokalne vrednote, je pomembno tudi njihovo skupno negovanje in ohranjanje, kajti le tako lahko območje zastopamo, kot celovito in povezano.

Pobudo za vzpostavitev zakladnice vrednot oziroma skupno raziskovanje in negovanje vrednot sta dala Državna slovenska samouprava in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, predstavniki naselij pa so se z veseljem odzvali na pobudo. V komisijo zakladnice vrednot so soglasno imenovani: za predsednika Karel Holec ter za člane Gyöngyi Bajzek, László Kovács, Sándor Bedics in dr. Ferenc Sütő.

Na ustanovni seji je bil predstavljen osnutek spletne strani Zakladnice, spregovorili pa smo tudi o možnostih prijave na razpisan nov natečaj Hungarikum.

Dogodek, ki je 4. februarja 2021 potekal na sedežu Državne slovenske samouprave, so s svojo prisotnostjo počastili naši narodnostni vodje: predsednik Državne slovenske samouprave, Karel Holec, zagovornica slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu, Erika Köles Kissné.

Članice Porabske zakladnice vrednot

Samouprava naselja Dolnji Senik

Samouprava naselja Števanovci

Samouprava naselja Gornji Senik

Samouprava naselja Verica-Ritkarovci

Samouprava naselja Andovci

Samouprava naselja Sakalovci

 

V živo

12.00 - 16.00h