Monošter

Monošter (madžarsko Szentgotthárd, nemško St. Gotthard) je mesto z 8881 prebivalci[2] (2010) ob reki Rabi na skrajnem zahodu Madžarske tik ob meji z Avstrijo in okrog 10 km severno od meje s Slovenijo na Goričkem.

Mesto leži v Železni županiji in velja za središče Slovenskega Porabja, predvsem kot posledica priseljevanja slovenskih delavcev iz vasi južno od mesta. Okoli mesta živijo tudi pripadniki nemške manjšine. Upravno spada pod monoštrsko podregijo Železne županije.

Mesto je leta 1183 ustanovil madžarski kralj Béla III. in vanj povabil cistercijane. Ti so zgradili samostan in ga poimenovali po bavarskem svetniku sv. Gothardu, po katerem se mesto v madžarščini in nemščini imenuje še danes. V mestu je zrasla še trdnjava in bila skupaj s samostanom porušena v času Bocskaijeve vstaje.

1. avgusta 1664 je v bližini mesta prišlo do bitke med avstrijsko-nemško-francosko vojsko pod poveljstvom Montecuccolija in turško vojsko pod vodstvom Ahmeda Köprülüja. Bitka se je končala po 7 urah, ko je velik del turške vojske utonil v Rabi. Bitki je sledil podpis mirovnega sporazuma v Vasvárju.

Trianonska pogodba je velik del monošterskega zaledja dodelila Avstriji in Kraljevini SHS, samo mesto pa postavilo na sam skrajni zahodni rob novonastale države Madžarske. To je pomenilo gospodarsko stagnacijo mesta. Razmere so se še poslabšale po koncu 2. svetovne vojne, ko sta bili meji z Avstrijo in tedanjo Jugoslavijo domala neprodušno zaprti. Danes pa so vse tri države članice Evropske zveze - in so se razmere in tudi povezave izboljšale.

Radio Monošter

Od narodnostnih in etničnih manjšin na Madžarskem ima edino slovenska narodnost samostojni radio. Ustanovitelji slovenskega radia so bili leta 1997 Državna slovenska samouprava, Zveza Slovencev na Madžarskem in Slovenska manjšinska samouprava Monošter–Slovenska ves.


Med 23. junijem 2000 in 31. decembrom 2011 je oddajal Radio Monošter tedensko 8 ur programa, in sicer na frekvencah: Monošter 106,6 MHz, Gornji Senik (od leta 2007 dalje) 97,7 MHz.

Od 01.01.2012 oddaja Radio Monošter tedensko 28 ur programa na zgoraj omenjenih dveh frekvencah.

Medijsko dejavnost Radia Monošter podpirajo:

Državni sekretariat Urada Ministrskega predsednika za verske in narodnostne skupnosti

Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani

Podporni program Medijskega sveta (v. spodaj pod "Uradno")

V živo

12.00 - 16.00h